Home


Ons juiste bankrekeningnummer is: NL82 INGB 0000 6894 75 ten name van:

Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland


De WGOD is lid van de DAGV (www.dagv.org)Laatste update: 08/11/2016