HomeOns juiste bankrekeningnummer is: NL82 INGB 0000 6894 75 ten name van:

Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland


De WGOD is lid van de DAGV (www.dagv.org)
Dag van de Heraldiek 2017

Op zaterdag 29 april a.s. organiseert het Nederlands Genootschap voor Heraldiek (NGH) in het Zwanenbroedershuis te ’s-Hertogenbosch de Dag van de Heraldiek 2017.

In dit Heraldisch zeer interessante pand is er naast een drietal lezingen de hele dag een Heraldische Markt.

De kosten voor deze dag bedragen € 20,-. Dit is inclusief lunch en drankjes.

Graag verwijzen wij naar de volgende websites:

www.genootschap-heraldiek.nl en http://www.zwanenbroedershuis.nl

U kunt zich opgeven per mail: duit77@Gmail.com
of schriftelijk p/a
H.H. Duitgenius, Roselmanserf 6, 5706 JJ Helmond.
Laatste update: 08/11/2016