PublicatiesBestellingen publicaties:

Bestellingen richten aan:

Mw. W. Torn,
Molenzicht 37,
2317 RL Leiden,
e-mail: bestellingen-wgod@wgod.nl

Boeiende bronnen
Themanummer Gens Germana, Jrg. 33 (2007), nr. 4
Een nummer over transcriberen en vertalen onder de noemer "Mijn bijzondere bron". Uiteenlopende soorten/favoriete bronnen zijn bij elkaar gebracht. Er zijn juridische stukken, maar ook kerkelijke documenten en een zeventiende-eeuws dagboek.
Leden €2,50, niet-leden €3,50.

Als het genealogisch onderzoek hapert
Themanummer Gens Germana, Jrg. 28 (2002), nr. 4
De problemen van twaalf tot nu toe niet gevonden genealogische sleutelgegevens. Op het oog onoplosbare situaties, waar een genealoog op vastloopt. Door publicatie ervan hopen we op reacties van diegenen, die in hun stamboom de oplossing misschien weten.
Leden €2,50, niet-leden €3,50.

Favorieten
Themanummer Gens Germana, Jrg. 30 (2004), nr. 4
Sympathieke voorouders als hoofdpersonen in de genealogie, o.a. uit de zeventiende eeuw. Ook worden genealogieën uit Baden-Würtenberg opgesomd naar aanleiding van de Duitse Genealogentag 2004 in Leonberg.
Leden €2,=; niet-leden €2,50.

Genealogische Webgids
Themanummer Gens Germana, Jrg. 31 (2005), nr. 4
Met groot aantal genealogische internetadressen voor het Duitse taalgebied en Nederland. Een wegwijzer voor genealogen op internet. De gegevens zijn wellicht verouderd maar deze gids kan heel goed als leidraad gebruikt worden.
Leden €1,00, niet-leden €2,50.

'Fotografie en genealogie'
Themanummer Gens Germana Jrg. 32 (2006) nr. 4.
De ingezonden verhalen geven samen een fraai beeld van de betekenis en de rol van fotografie in het stamboomonderzoek, maar ook van de problemen waar ze de stamboomonderzoeker voor stellen. Laat u door dit nummer vooral inspireren uw beeldarchief opnieuw en door een andere bril te bekijken. Leden €2,50 en niet-leden €3,50.

WGOD-cd-rom 2003
Alle artikelen van Gens Germana uit de periode 1975-2002 (ook de uitverkochte titels, zoals Gids I en II en het Vademecum).
Leden €7,50, niet-leden €15,=.

Oude nummers van het Verenigingstijdschrift Gens Germana, voorheen ˜Mededelingen' geheten. Voor zover voorradig. Prijs: €1,= per nummer.


Postleitzahlenbuch. Niet meer te koop, maar wel op internet te raadplegen www.deutschePost.de

Voor antwoordporto in te sluiten bij correspondentie met Duitse genealogen of archieven zijn bij de penningmeester (penningmeester.wgod@wgod.nl) en op de Ledenvergaderingen Duitse postzegels te koop a 0,70 per stuk.

Het bedrag van de bestellingen wordt vermeerderd met de verzendkosten.